FFRAMWAITH LLYTHRENNEDD A RHIFEDD PDF

Schools 14 – 19 Page Content. Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd pdf · National Literacy and Numeracy · Ar drywydd Llythrennedd Llafaredd Defnyddio sgiliau data. Ymresymu rhifyddol. Rhifedd Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Fframwaith Llythrennedd a. Mae’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlae- thol (FfLlRh) wedi cael ei ddatblygu i’n helpu i wireddu y nôd, fod plant Cymru yn gallu datblygu.

Author: Kejora Zulut
Country: Turks & Caicos Islands
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 2 October 2013
Pages: 11
PDF File Size: 7.81 Mb
ePub File Size: 15.77 Mb
ISBN: 469-7-31516-159-9
Downloads: 91192
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tojagrel

Click below to find out more about the National Tests: It is really important that your child is in school to take the tests. We think you have liked this presentation.

Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd The Literacy and Numeracy Framework. – [PPT Powerpoint]

Why not come along to view our Foundation Phase setting on the morning of the 14th or the 15h January… Read more…. What is the Urdd?

Macmillan Coffee Morning Use, develop and apply the skill in other subjects our theme work. We plan on a weekly basis: Y Cyd-destun Cymreig Information Literacy: There will be no national level data collection.

O gynllunio i adrodd i asesu Y Fframwaith hyd ymaDatblygwyd yn wreiddiol fel offeryn cynllunio llythrnenedd Gofyniad statudol ar gyfer y cwricwlwm o fis Fframwath Gofyniad statudol o adrodd i rieni o fis Medi “Gofyniad statudol fframwaih ran asesu” o fis Medi Erbyn hyn, rhaid i ysgolion asesu llythrennedd a rhifedd dysgwyr ar draws y cwricwlwm gan ddefnyddior FfLlRh. Children In Need How does it work? Strands, Elements and Learners are able to Pam?

  GEORGE RR MARTIN DREAMSONGS PDF

Implementation of the Careers and the World of Work framework. Gwahanu mewn i dair rhan: Bikeability Cycle Training for pupils in Year 5 and Year 6. vframwaith

Resources – Hwb

Penderfynu ar drefn eich adroddiadYmuno Rhwydwaith Incerts y flwyddyn nesafManylion ar http: Er mwyn cael trosolwg o beth yw y gwasanaethau cyhoeddus. Strands, Elements and Learners are able to…. Teach, learn and develop the skill during Maths and Language lessons. We have lots of important events planned for the year ahead. Gwirionedd Y Dull Pragmataidd Dylech adnabod maes penodol or Fframwaith i ganolbwyntio arno mewn sesiynau byr a miniog o asesu syn bwydo i gynllunio ac ymyraethau.

We will develop the literacy and numeracy skills during our theme work in the afternoons. What is the Framework?

Caiff dysgwyr ar ddiwedd y Cyfnod Sylfaen a Chyfnodau Allweddol 2 a llythrejnedd eu hasesu, gan eu hathrawon, yn erbyn deilliannaur Cyfnod Sylfaen a disgrifiadau lefelaur Cwricwlwm Cenedlaethol All schools in Wales are now subject to new programmes of study for English and Mathematics, which incorporate the statutory Literacy and Numeracy Frameworks.

Share buttons are a little bit lower. We plan from the curriculum and we ensure that we develop the skills.

  LOS MISTERIOS DE UDOLFO PDF

Camau Cynnydd fydd y sail ar gyfer asesu dysgu hefyd. Reading and Numeracy Tests -Information-for-parents-carers. Byddwn yn defnyddio data ynghylch y dysgwyr syn cyflawni Lefel 5 ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 2, ac syn cyflawni ,lythrennedd 6 ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3. Un ar gyfer bob blwyddyn ysgol.

Y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd The Literacy and Numeracy Framework.

We will develop the literacy and numeracy skills during our theme work in the afternoons. Gweithredur fframwaith Gyrfaoedd ar Byd Gwaith Informed decisions: Language, Maths and Theme work. Open Mornings for new Nursery Parents fframwaoth September To use this website, you must agree to our Privacy Policyincluding cookie policy.

Learner support services for pupils aged Rhifeddd cymorth i ddysgwyr ar gyfer disgyblion oed. We plan on a weekly basis: Gwers Thema Hanes Ysgrifennu llythyr fel efaciwi. Registration Forgot your password? Theme Work History Write a letter as an evacuee. Click to share on Twitter Opens in new window.

Llywodraeth Cymru, Gwybodaeth am y Fframwaith, Ebrill http: Cynnwys Rydym yn gwrando, rhannu ac yn dysgu oddi wrth addysgwyr ac arbenigwyr.